דוגמא מתוכנית: אוהבים בעלי חיים

תוכן הנושאים בתוכנית – נושאי הלימוד בהן עוסקת התוכנית

חשיבות הקשר בין ילדים לבעלי חיים
תרומת בעלי החיים
בעלי החיים בפריסה שנתית
נושאים לפיתוח ולמידה בבעלי החיים
עיצוב הגן:
♦ מוקדי הגן
♦ מרפאה ווטרינארית
♦ לוח מודעות
♦ טבע
♦ פתגמים
♦ תחילת שנה אסיפת הורים
♦ חפץ מעבר
♦ חוקי הגן
♦ ימים ראשונים בגן
♦ יום הולדת
חקר בעלי חיים
אוריינות
מוסיקה
תמונות
ספרות
בתנועה
ביצירה
צלליות
משחקים
רגשות- זכויות בעלי חיים
מהתורה
חגי תשרי
בעלי חיים בחצר הגן
גידול בעלי חיים בגן
חידון בעלי חיים