דוגמא מתוכנית: העץ והעצה

תוכן העניינים – נושאי הלימוד בתוכנית העץ והעצה

מבוא העץ והעצה

תוכנית עבודה שנתית

עצים וחודשי השנה

עצים וחושים

מידעון עצים

כי האדם עץ השדה

לטיול יצאנו עצים פגשנו

פעילויות עם עצים

יוצרים בעקבות העצים

משחקי עצים

עצים באומנות

עצים בתנועה

חשבון העצים

סיפורי עצים

שירי עצים

חידות עצים

ניבים ופתגמים

מדרשי עצים

איורי עצים