דוגמא מתוכנית: מהולדת למולדת

תוכן עניינים – נושאי התוכנית מהולדת למולדת

פתח דבר

5

הולדת מולדת – חקר הילדים

6

ישראל אז היום ובעתיד

11

אנו שרים לך מולדת

14

מזוודת ארץ ישראל

20

מטיילים בחיק תמונות מולדת

21

אלבום שורשים

24

דמויות מופת

25

מי אני?

29

תעודת זהות שלי, משפחתי, מדינתי

39

בנימין זאב הרצל

43

קרן קימת לשראל

54

חלוצים

73

השומר

90

אליעזר בן יהודה

101

חומה ומגדל

116

מעפילים

122

השיירות

137

דוד בן גוריון

141

מגילת העצמאות

151

ירושלים

159

צבא הגנה לישרל

188

דגל ישראל שלי

200

סמלי המדינה

218

הולדת מולדת- גילאי שנתיים

228

יום הולדת למדינה- עצמאות

233