פרידה

♥ נשב במליאה עם הילדים.
♥ הגננת תאמר לילדים את המילה פרידה מספר פעמים
♥ הגננת תבקש מהילדים לחזור אחריה, יחד יגידו בלחש, לאט, מהר, בקול רם את המילה "פרידה".
♥ משאל את הילדים מי שמע את המילה פרידה?
♥ מהי פרידה?
♥ מתי אנחנו נפרדים?
♥ נבקש מהילדים לספר על פרידה שהתרחשה בחייו- מצי זה קרה? ממי הוא נפרד? איפה זה קרה? איך הוא הרגיש? מה עשה?
♥ נשוחח עם הילדים על התחושה בפרידה
♥ נשאל מה מרגישים בפרידה?
♥ האם שני הצדדים הנפרדים מרגישים אותו דבר?
♥ נברר איך ניתן להקל על פרידה? האם זה רצוי?
♥ נחשוב כאשר אנו נפרדים כיצד ניתן לשמור על קשר?
♥ נכין מאגר של תמונות שונות המבטאות פרידה: אמא נפרדת מילד ההולך לגן, אנשים מנופפים לשלום, איש העולה למטוס, אמא וילדיה עומדים ליד אב הנכנס למכוניתו….
♥ נציג לילדים את התמונות השונות ונסביר להם שאנשים שונים מתמודדים באופן שונה עם מצב של פרידה.
♥ נחלק לכל זוג או שלושה ילדים תמונה אחת.
♥ נבקש מהילדים בקבוצות להתבונן בתמונה ולתאר אותה.
♥ כל קבוצה תמציא סיפור הקשור בפרידה.
♥ כל קבוצה תמציא שם לתמונה.
♥ נחליף לילדים תמונה ושוב ידונו בסיפור.
♥ במליאה כל קבוצה תציג את התמונה ותספר את סיפורה של התמונה.
♥ נקשיב לסיפורים השונים, מעניין אם יהיו סיפורים שונים על אותה תמונה?
♥ נסכם את הפעילות ונסביר שהסיפורים מעלים רגשות שונים: עצב, התרגשות, שמחה…
♥ נברר מה משמעותה של פרידה עבורנו?
♥ האם פרידות מאנשים שונים שונות זו מזו? במה כן ובמה לא?
♥ נסביר לילדים שגם אנו עומדים להיפרד, מסתיימת השנה, גדלנו בשנה.
♥ נכין אלבום לכל ילד מתמונות שונות בגן, נצרף שירים מתאימים ודף קשר, נכין ספר הגן כמו ספר שמינית בסיום י"ב.